ennl
The Great Lakes

Geschiedenis

RWANDA: SCHOOL IN HET DORPje

STICHTING Help The GreatLakes

INFORMATIEBROCHURE

Isaack Munyakazi komt uit Rwanda, uit het dorp Kamembe om precies te zijn. Om naar de basisschool te gaan liep Isaack iedere dag 15 kilometer. Terug naar huis weer 15 kilometer. Vaak zonder eten.

Een school in het dorp

Tot voor kort was dit nog steeds zo. Er gebeurden veel ongelukken op lange weg naar school. Om deze problemen te voorkomen of te verminderen hebben inwoners van Kamembe besloten om geld in te zamelen en zelf een basisschool te bouwen in hun dorp. De school heet ‘Ecole Primaire de Kamembe’ , afgekort EPIKA. De bouw startte in 1999. Eerst met drie lokalen en langzamerhand kwam daar weer een lokaal bij. Alle kinderen van de omliggende dorpen kunnen naar deze school.

Het doel

Het doel was om na 4 jaar twaalf lokalen te hebben gebouwd, waar

een hele cyclus van de basisschool kon starten. Ze verwachtten bijna 600 leerlingen en er waren 10 leerkrachten nodig. Daarnaast zouden ze nog drie toiletten bouwen en een lokaal voor de directie en een voor het secretariaat.

Materiaal

Stenen om de school te bouwen wilde men graag zelf maken, maar er was geen klei. Stenen werden daarom gekocht. In 2005 bleek dat de realisatie van deze school op eigen kracht bijna onmogelijk was. Toen werd een oproep aan Isaack gedaan. Misschien kon hij een of meer sponsoren zoeken, die zouden kunnen helpen bij de realisatie van deze school. Want door tekort aan geld eind 2005 was de school nog niet klaar.

Een Friese actie

Isaack’s drie kinderen zaten in Menaldum op de basisschool”Eben Haëzer”. Met de directeur van deze school is een geweldige actie georganiseerd, die 5000,– opbracht voor de school in Rwanda. Ook de kerk deed mee. Nog steeds is Isaack onder de indruk en erg dankbaar. Want met dat geld, dat Isaack steeds in gedeeltes van 1000 verstuurde is men intussen bezig om een lokaal voor de directie en secretariaat te bouwen. Het is een voorwaarde van de schoolinspectie om volgend jaar te kunnen beginnen met een school voor voortgezet onderwijs bij dezelfde school. Men is er mee gestart en de stenen voor dit gebouw zijn wel zelf gemaakt van cement, dat te koop is.

Stichting Help The Great Lakes

Isaack heeft samen met een landgenoot Mussa Segakindi een Stichting opgericht ‘HGL‘. Deze stichting heeft meerdere doelen onder andere deze school project.

Om voor kinderen uit Kamembe en omgeving de school verder op te bouwen. Daarom zoekt Isaack een permanent sponsor of mensen die graag willen ondersteunen in de vorm van een donatie. Iedere euro is welkom! Wat is nog nodig: meer toiletten, voetbalveld, bibliotheek, kleine apotheek, schoolmateriaal enzovoort

Controle financiën

Door middel van foto’s en internet blijft Isaack op de hoogte van de stand van zaken van dit schoolproject. Steeds hierna wordt een nieuw klein bedrag overgemaakt voor verdere realisatie. De stichting wordt gecontroleerd op inkomsten en uitgaven van giften, banksaldo enzovoort.

Doelgroep

De school is voor de mededorpelingen en alle kinderen die in de buurt wonen. Kinderen in Rwanda zijn niet anders dan Nederlandse kinderen. Vooral de kinderen zijn de toekomst van Rwanda. Willen zij graag iets leren, dan zouden ook zij die kans ook moeten krijgen. Net als de kinderen in Nederland. Ouders in Rwanda, die dat niet kunnen betalen wil Isaack ook graag zoveel mogelijk ondersteunen.

Rwanda en Friesland

Rwanda ligt in centraal Afrika en is ongeveer zo groot als Nederland. Met 10 miljoen inwoners is Rwanda een van de armste landen ter wereld. Kamembe ligt in het Zuidwesten van Rwanda, aan de grens met Kongo. Het reliëf van Rwanda bestaat uit veel bergen en heuvels. Daar komt de naam ‘het land van duizend heuvelen en duizend problemen’ vandaan. Tijdens de oorlog in Rwanda moesten Isaack met vrouw en kinderen vluchten. Zolang er geen ander regering komt kan Isaack niet terug naar zijn vaderland. Isaack is sinds Oktober 2004 werkzaam bij de gemeente Leeuwarden als financieel medewerker bij het bedrijfsbureau Sociale Zaken.