ennl
The Great Lakes

Millenniumdoelen

1. Zijn extreme armoede en honger uitgebannen
2. Gaan alle jongens en meisjes naar school
3. Hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten
4. Is kindersterfte sterk afgenomen
5. Sterven er minder vrouwen door zwangerschap
6. Is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
7. Leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
8. Is er meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

nederlands