ennl
The Great Lakes

Stichting verandert (iets) van naam:

Tijdens de Bestuursvergadering van 23 februari 2015 heeft het voltallige Bestuur van stichting “Help the Great Lakes” besloten de naam van de stichting te wijzigen.

Enkele bestuursleden menen dat het woord “Help” suggereert dat de doelgroep afhankelijk en hulpbehoevend is. Hoewel op dit moment externe financiering inderdaad noodzakelijk is, gaat de stichting er van uit dat de Ugandese partners en de doelgroep in toenemende mate zelfredzaam zullen worden. De naam “The Great Lakes” geeft aan dat de stichting zich op onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding richt in de landen Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda en Burundi. De aanpassing is op 16 maart 2015 door notaris Ruijgrok van Davina & Partners in Hilversum middels een notariële akte bevestigd. Tevens zijn de statuten aangepast. Ook in de statuten is de vestigingsplaats van de stichting nu Nieuwegein in plaats van Leeuwarden. De veranderingen zijn inmiddels aan de Kamer van Koophandel doorgegeven en op 16 maart 2015 bevestigd.